Chameleon límcový (Chamaeleo dilepis)

má obrovský areál rozšíření a tvoří mnoho zeměpisných forem. Samice dorůstá až 40 cm, samci bývají menší. Dožívá se až 10 let. Chameleon límcový je chráněn pod statutem CITES II.

Rozšíření

   Velký areál rozšíření, prakticky celá tropická a Jižní Afrika. Vyhledává lesní porosty a travnaté savany, vlhké oblasti vyhledává jen zřídka

 

Rozmnožování

   Vejcorodý druh, snáší většinou okolo 50 vajec. Inkubace při 28 °C trvá 250–280 dnů.

 

Potrava

   Podle velikosti chameleonů zkrmujeme různá vývojová stadia hmyzu. Cvrčci, sarančata, švábi, Zoophobas sp., larvy zavíječů voskových, mouchy apod. Nutná saturace potravy vitamíny a minerály . Krmný hmyz může být vyživován speciálními granulemi , než bude nabídnut chameleonům.

Chov

   Je extrémně nesnášenlivý a musí být chován zásadně jednotlivě.

Terárium

   Nutný oddělený chov, terárium větších rozměrů, min. 80×60×120 cm pro jedince. Terárium musí být dobře větrané, ideální je ventilace. Vybavení množstvím větví a živých rostlin, např. Ficus benjamina, Pothos sp., Monstera sp. apod. Množství dekorací do terária a vhodných pozadí naleznete také zde. Při chovu venku v teplých měsících roku, nebo při chovu v temperovaných místnostech se velmi hodí umístění chameleonů v pletivových viváriích.

Substrát

   Vhodná je kombinace písku , smíchaného se substrátem pro tropická terária.

Osvětlení

   Tento druh vyžaduje vysokou intenzitu světla a vyšší teploty, ideální jsou proto výbojky . Lze také doporučit kombinaci zářivek Arcadia.

Teplota

   25–28 °C přes den, lokálně až 35 °C. Noční pokles na pokojovou teplotu

Vlhkost

   50 ve dne, 80% a více přes noc.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chameleon_l%C3%ADmcov%C3%BD )