Chameleon pardálí (Furcifer pardalis)

je ještěr z čeledi chameleonovitých. Vyskytuje se na Madagaskaru a na přilehlých ostrůvcích, kde vyhledává pobřežní zarostlé lokality s celodenní vyšší teplotou a vlhkostí. Dožívá až 8 let.

mapy Google

   U chameleona pardálího nejsou známy žádné poddruhy, ale rozeznáváme množství barevných forem, které se od sebe liší nejen zbarvením, ale i stavbou těla. Tyto formy jsou pojmenovány podle místa výskytu (např. Ambilobe, Nosy Bé, Diego Suarez, Ambanja apod.). Jedná se o nejbarevnější a nejvíce žádané chameleony vůbec.

Potrava:

   Podle velikosti chameleonů různá vývojová stadia hmyzu. Cvrčci, sarančata, švábi, Zoophobas sp., larvy zavíječů voskových, mouchy apod. Jistou roli hraje i rostlinná potrava- okusují listy a pojídají květy. Ke konzumaci rostlin ale dochází nepravidelně, nejčastěji při nedostatku tekutin.

Rozmnožování:

   Před samotnou snůškou samice omezí příjem potravy a pohybuje se více po zemi, hledá vhodné místo pro umístění vajec. Po zhruba 30-45 dnech březosti snáší samice do jamky či chodby vyhrabané v dostatečně vysokém (min. 20 cm) a vlhkém substrátu průměrně 20-30 (max. 46) kožovitých vajec.

Chov:

   Jejich chov v zajetí je dobře zvládnutelný a bez problémů se množí, inkubace však trvá déle.

Reprodukce:

   Vejcorodý druh, snáší až 40 vajec. Inkubace při 26–28 °C po dobu 150–300 dní.

Vlhkost: 60–90%

Teplota:

   25–28 °C přes den, lokálně až 40 °C. Noční pokles na pokojovou teplotu.

Osvětlení:

   Furcifer pardalis potřebuje velmi dobře osvětlená terária, ideální je skleník, zimní zahrada nebo chov poblíž oken. Navíc je nutné poskytnout dostatek UVB záření. Doporučujeme proto buď kombinaci několika druhů zářivek , popř. kompaktních žárovek , nebo ideálně výbojky.

Vybavení terária:

  Velikost terária 100×60×120 cm pro pár nebo větší. Terárium je možné osadit vzrostlými rostlinami, např. Ficus benjamina. Dostatek větví, lián a možnosti úkrytu ve vegetaci. Terárium musí být dobře větrané, ideální je ventilace. Nutností je neustálý přísun vody, proto by neměl v teráriu chybět dripper. Množství dekorací do terária a vhodných pozadí naleznete také zde. Při chovu venku v teplých měsících roku, nebo při chovu v temperovaných místnostech se velmi hodí umístění chameleonů v pletivových viváriích.

Substrát:

   Kyprý, savý substrát vhodný pro tropická terária. Substrát na bázi Lignocelu (drcené kokosové vlákno) není vhodný.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chameleon_pard%C3%A1l%C3%AD )