Saranče (Acrididae)

18.09.2012 13:22

   Sarančata jsou vynikající stravou pro chameleony, protože obsahují spoustu výživových látek a vitamínů. Jejich chov je náročnější nežli chov cvrčků a taky se od toho odvíjí cena v ZOO prodejnách. Ke konzumaci se hodí všechna vývojová stádia v závislosti na velikosti strávníka. Saranče můžete bez obav vhodit do terária, neboť saranče je denní tvor. Nezaleze do žádné škvíry na rozdíl od cvrčka, ale pěkně na list a snaží se slunit, chamík si ho může v klidu během dne ulovit. Sarančata jsou teplomilný hmyz a v naší přírodě jejich největší zástupci v dospělosti měří jen asi 3,5 cm.

   Jako krmný hmyz se pak chovají zejména dva druhy: saranče stěhovavé a méně pak saranče všežravé (ty se dovážejí z teplejších oblastí). Saranče stěhovavé má domovinu v jižní a jihozápadní Evropě, Asie, Africe a zavlečena byla i do Austrálie. Saranče všežravé je pak rozšířeno v severní Africe a centrální Asii. Oba druhy jsou výhradně býložravé s velkým rozmnožovacím potenciálem. Samice snáší 40-400 podlouhlých vajec chráněných pěnovým obalem přímo do půdy. Pro rozmnožování je typické, že samci vábí samice cvrkáním. Oba druhy mají v dospělosti křídla a jsou velmi dobrými letci.

                 Saranče stěhovavá                       Plně vybarvená saranče všežravá

Chov sarančat:

Založení nového chovu:

   Pokud se rozhodnete chovat některý z druhů sarančete, častou otázkou je, kolik jedinců si do začátku koupit. Není třeba si kupovat velké množství dospělců, neboť samice může najednou naklást 40-400 vajíček a klade mnohokrát za život. Pořídíte-li si zprvu přibližně 40 dospělců, už ve druhé generaci, pokud budete mít ideální podmínky, získáte jedinců několik set. V žádném případě nechovejte více druhů v jedné nádobě. Velice brzy by přežil pouze silnější druh.

   Základní podmínku chovu je vyšší teplota tj. 25°C a u kladiště 35°C. Teplotu v chovné nádobě udržujte pomocí žárovky, nebo jiného zdroje např. topné kabely, topné folie atd. Pro nádobu o rozměrech 40x50x35 postačila 60W žárovka. Budete-li topit jiným zdrojem nežli žárovkou, je zapotřebí část dne svítit, neboť se samci při kratším dnu v zimních měsících nepáří. Světlo tedy plní v chovné nádobě dvojí funkci. Jednak může zajišťovat teplo, ale hlavně významně ovlivňuje rozmnožování. Pro plnou funkci chovu je ideální alespoň 12 hodin světla, což Vám zvýší náklady zejména v zimních měsících. Vytápíte-li jiným zdrojem než žárovkou, pak postačí přisvětlovat bílým světlem tj. úspornou zářivkou.

Chovná nádoba:

    Na trhu jsou k sehnání tzv. insektária, nebo se dají objednat. Pokud se nehodláte chovem zabývat ve velkém, postačí, když si chovnou stanici zhotovíte sami. Nejvhodnější k tomu je velký plastový box (asi 60 x 35 x 30 - š-v-h), který z jedné třetiny pokryjte jemnou síťovinou. Stejným materiálem překryjte nádobu i shora. Síťovina uvnitř poskytne sarančatům dostatek prostoru pro svlek. Vhodná místa vyplňte větvemi nejlépe s hrubší kůrou, aby při svlékání nerušili ostatní jedinci. U sarančat všežravých, při nedostatku vlhké stravy, mají jedinci tendenci ostatní při svlékání okusovat za hlavičkou, což je první místo, které se při svlékání sarančete dostává ze staré pokožky. Saranče je naprosto bezbranné a záhy umírá. Do nádoby umístěte kartonové plato od vajec, nejlépe na stojato. Nezapomeňte na kladiště, které musí být dostatečně hluboké a nikdy nesmí vyschnout.

   Topení i světlo je vhodné zapojit na časovač, který zajistí pravidelné střídání dne a noci. Žárovku ani topný kabel není vhodné umístit přímo do chovné nádoby, neboť by se jedinci o žárovku mohli spálit, a topný kabel prokousat. Žárovku tedy umístěte nad chovnou nádobu, nejlépe do stínítka např. z květináče. Topný kabel pak dobře poslouží umístěný pod nádobou.

Substrát a svlékání:

    Někteří autoři doporučují na dno nádoby sypat různý substrát jako rašelinu, lignocel či hobliny, ze zkušeností ale někteří chovatelé doporučují ponechávat dno holé, neboť samičky kladly vajíčka do tohoto substrátu, kde vyschly. Sarančata se většinu času zdržují v blízkosti zdroje tepla a světla a po dně lezou jen minimálně. V insektáriu neumožňuje sarančatům lezení po stěnách, tady je potřeba na dno substrát opatřit, aby se obyvatelé nepohybovaly po holém dně v nečistotách. Trus ze dna nádoby pokud možno pravidelně odstraňujte.

Krmení:

   Základem krmiva musí být seno a čínské zelí nebo tráva. Ze suchého krmiva jsou vhodné např. ovesné vločky, corn flakes, ovesný šrot, kukuřičný šrot, kukuřičná vřetena, sušené mléko, obiloviny, a také zelené krmení např. salát, naklíčené obilí atd. Do chovné nádoby dejte asi do 1/3 plochy seno, ostatní krmení pak je vhodné dát na plastovou misku, aby se nedostalo do kontaktu s trusem na dně. Pokud bude mít saranče dostatek zelené stravy, není třeba umisťovat do nádoby napáječku. Pokud se rozhodnete dávat do chovné nádoby rostlou potravu, např. naklíčené obilí v misce, je třeba nějakou formou zajistit, aby samičky nekladly vajíčka do tohoto substrátu, nebo jej udržovat vlhký a počítat s ním jako s kladištěm.

Odchov sarančat:

   Samci lákají samice třením stehen zadních nohou o křídla, které zní spíše jako šustění či vrzání, a oproti cvrčkům není tak hlučné. Samotné páření trvá i několik hodin, kdy jsou samec a samice spojeni a samec je samicí nesen. Samice následně kladou vajíčka v pěnové ootéce vsunutím zadečku do připraveného substrátu. Nejlépe se jako substrát osvědčila pravidelně vlhčená směs lignocel s rašelinou a trochou písku použitelná i několikrát dokola. Základní výhodu tohoto substrátu je rovnoměrné rozložení vody a kyprost směsi. Pokud na dně nádoby uvidíte velké množství vajíček, nádobu vyměňte. Nejpozději však po 2 týdnech, kdy se nám začnou líhnout první mladí jedinci. Není dobré nechávat kladiště společně se staršími jedinci v jedné nádobě . Mladá sarančata odchovejte zvlášť, přibližně do 3 svleku. Tato školka musí mít stejné podmínky jako box s dospělými jedinci, jen může být menší.

Saranče stěhovavá páření

   V chovné stanici pro sarančata by měla být vlhkost na rozdíl od cvrčků spíše nízká. Jedinci by měly mít dost prostoru pro svlékání což je důležitá podmínka pro zdravý odchov sarančat. Chovnou stanici byste měli mít dostatečně osvětlenou a využít pokud možno co nejvíce slunečního záření. Předkládejte pestrou stravu bohatou hlavně na vodu např. čerstvou trávu, listy hlávkového nebo jiného salátu apod. Nepřidávejte do chovu nové jedince moc často a před vložením je držte asi týden v karanténě. Udržujte vyšší teplotu kolem 26°C a chov udržujte v relativní čistotě.

       Páření sarančete všežravého.              Kladoucí samice. Jsou vidět vajíčka a

                                                              pěnové pouzdro.

(zdroj:  https://www.jaknahmyz.cz )

Zpět