Švábi

06.10.2013 21:48

Obecná charakteristika druhu

   Švábi jsou početnou skupinou hmyzu vyskytující se po celém světě, často i v lidských obydlích. Jsou velmi nenároční a přizpůsobiví ve svém přirozeném prostředí i v chovu. Švábi mají proměnu nedokonalou a mladí jedinci se od dospělců liší zejména nepřítomností křídel. Svlékající se pokožka praská nejprve za hlavou a postupně z ní vylézá většinou zcela bílý jedinec, který překotně roste a postupně tmavne, jak mu tuhne nová pokožka. V tomto období jsou švábi nejzranitelnější. Vzhled vývojových stádií je charakteristický pro každý druh a můžeme je tak většinou odlišit i v období dospívání.

Švábům nejprve praská stará pokožka za hlavou, z ní postupně vylézá jedinec v bílé barvě (zde šváb velkokřídlý, poslední svlek)

 

po 20 min. Tělo čerstvě svlečeného švába je zcela bílé a jeho křídla se teprve musí narovnat. U svlečky je vidět bílé "provazce", což je svlečená výstelka vzdušnic.


po 4h 20 min. Křídla už jsou zcela narovnaná. Nejprve začíná tmavnout kresba za hlavou a končetiny.

 

po 6h 20 min. Postupně tmavnoucí jedinec ve srovnání s barvou dospělce.

 

 

po 24h Tmavá kresba je již úplná, zbývá už jen ztmavnutí okolí. Srovnání s vývojovým stádiem 1 instar před dospělcem.

 

 

    Nejčastěji chované druhy jsou šváb obrovský a šváb šedý lišící se v dospělosti zejména velikostí těla a křídel. Šváb obrovský je v dospělosti velký cca 6,5 cm a křídla kryjí za hlavovou částí celé tělo. Naproti tomu šváb šedý je velký jen asi 3 cm a jeho křídla jsou redukovaná.


Šváb šedý (menší, protáhlé tělo, šedo-černá kresba) a šváb obrovský (větší, zavalitější tělo, hnědý, černá kresba za hlavou).

    Ke konzumaci můžeme použít všechna vývojová stádia švábů (u dospělců můžeme odstranit krovky a křídla). Pro šváby je typická houževnatost. I po odstranění hlavy vám utečou. Stejně tak se může řada chovaných druhů např. Blatta lateralis (Shelfordella Tartata) nebo šváb šedý stát nevítanými návštěvníky, pokud utečou z boxu (jako odlov se osvědčily obyčejné lepy na potravinové moly, které umístěte do míst, kde se skrývají. Pokud si jich všimnete dřív, než se výrazně pomnoží, lze je odchytat ručně).

Chov švábů

   Šváby jsou velmi vhodní ke krmení ještěrů, neboť obsahují mnohonásobně víc výživy nežli jiný hmyz. Domácí chov švábů je jednoduchý, nezabere tolik času.

 

   Existuje několik druhů švábů, které lze chovat, ale jejich chov se od sebe nijak neliší. K chovu si zvolte takový druh, který velikostně odpovídá potravě, kterou přijmou vaši ještěři.

   Samice kladou podle druhu různě velká pouzdra (ootéky) s vajíčky přímo do substrátu (Shelfordella Tartara…) nebo jsou živorodé (Gromphadorhina sp., šváb šedý…). Pevné schránky dobře chrání vajíčka před mechanickými i chemickými vlivy a nehrozí tak jejich poškození či vyschnutí. Většina u nás dostupných druhů švábů se snadno množí při pokojové teplotě a nevyžadují žádné speciální podmínky ani přesouvání ooték a mladých jedinců do jiného boxu.

   Mladí švábi potřebují dost míst k úkrytu a svlékání. U švábů se neobjevuje kanibalismus, mají-li dostatek prostoru, (uhynulé jedince ostatní zkonzumují, ale živé nezabijí), maximálně může docházet k okusu křídel starých jedinců.

 

 

Čerstvě vylíhlý šváb šedý je zcela bílý a velký jen asi 0,5 cm. Dospělci jsou cca 6x větší.


 Čerstvě vylíhlí švábi šedí, pod nimi je viditelný zbytek ootéky.

  


Samice švába šedého s mladými

  

   Švábi jsou převážně noční živočichové a mnohem snadněji se s nimi proto manipuluje přes den, kdy jsou v úkrytech. V jedné přepravce můžeme při nedostatku místa chovat i více druhů švábů najednou.

 

   Na povrch substrátu můžeme položit úkryty z různého materiálu. Papírové obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru, tenké dřevěné destičky apod.

   Šváby mají na končetinách výrůstky ve tvaru háčků, které jim umožňují dobře se udržet na sebemenší hrubosti povrchu. Proto s nimi manipulujte při čištění boxu například ve vaně. Ta umožní případné uprchlíky včas setřást a znovu chytit, a nehrozí tak jejich následné nežádoucí množení v bytě, kde některé druhy snadno přežijí. Při jejich přesunu do nového boxu není dobré chytat jednotlivé jedince mezi prsty či pinzetou (v chovném boxu menších druhů často bývají řádově stovky až tisíce). Mnohem snazší je jejich sklepání z úkrytů, přesypání či přenesení dlaní sevřenou do tvaru misky. Protože nejmladší jedinci a pouzdra s vajíčky jsou velmi malá a bylo by obtížné je přesunout, je dobré původní substrát hned nevyhazovat. Uchovejte ho a počkejte, až mladí jedinci dorostou do velikosti, kdy se snadno v substrátu dají najít a přesunout.

 

 

Ootéky různých druhů švábů:

       

Šváb šedý s ootékou            Šváb madagaskarský s ootékou

 

Šváb obrovský s ootékou


Blatta lateralis (Shelfordella Tartata) 3 samice s ootékami

 

 Šváb velkokřídlý s ootékou

CHOVNÁ STANICE: 

   K chovu lze použít nádoby z různého materiálu s důrazem na snadnou údržbu a čištění. Nejsou vhodné dřevěné či velké a těžké nádoby. Nejlepší je použít plastové boxy nebo akvária. Nádoba musí být dobře uzavíratelná, protože například šváb šedý, šváb zelený a druhy rodu Gromphadorhina dokáží lézt po skle i plastu.

   Do bočních stěn boxu vyřízněte otvor o velikosti cca 10x6 cm a vlepte muší pletivo (nejlépe kovové). Na dno nádoby o rozměrech přibližně 35x25x25cm nasypejte substrát (hobliny, piliny, kukuřičné šustí či kokosová drť), položte na ni několik proložek od vajec podobně jako u cvrčků, vložte napáječku na vodu a mělkou misku na potravu. Pro udržení vyšší teploty lze použít topný kabel, na který nádobu můžete postavit.

     Do takto velké nádoby pořiďte asi 40 dospělých jedinců. Je lepší dát do nádoby se šváby i nějakou proložku nebo trochu humusu z chovu, z kterého původně pocházejí, protože pak netrvá tak dlouho než si hmyz vytvoří své prostředí (klima) začnou produkovat mladé jedince. Když je dáte do úplně čistého prostředí, pak může trvat až několik měsíců, něž začnou s reprodukcí.

   Ke krmení použijte suchý chléb, granule pro kočku, ovesné vločky, suchý šrot. Jako zpestření jim podávejte ovoce a zeleninu. Vhodné je prakticky každé ovoce, jablka, broskve, hroznové víno, švestky, mrkev, okurka, salát či brambory. Abyste zabránili plísni a hnilobě je zapotřebí dávat přibližné množství a ovoce průběžně odstraňovat.

       Přibližně po dvou měsících se v nádobě začnou pohybovat malí švábi a dnem ode dne jich bude přibývat.

(Zdroje: www.jaknahmyz.cz, www.lizards.cz)

Zpět