nemoci chameleonů

   Naprostá většina onemocnění vyplývá z nedostatku vitamínů a minerálních látek. Absence, či snížené množství minerálů a vitamínů obsažených v jídelníčku, vede většinou k odmítání potravy, poruchám růstu, ke zvýšené únavě až apatii, zácpě, nebo naopak k průjmům, potížím při svlékání pokožky, pokřivení kostry, křečím, a případně až k úhynu jedince.

   Jedinou prevencí proti nemoci je zajistit chameleonovi dostatečný přísun kvalitní potravy, vitamínů a minerálů, UV záření, teplo, správnou vlhkost vzduchu a dostatečně velký prostor a větvoví na lezení.

A jak poznáte, že je chameleon nemocný?

   Příznaky se samozřejmě neprojevují u všech plazů stejně, rozdíly jsou dané již způsobem života a druhem přijímané potravy. Každý chovatel časem rozpozná určité příznaky a má je takříkajíc v oku. Každodenním pozorováním svého tvorečka vypozoruje rutinní chování, které má každý jedinec odlišné. Odlišné chování, ale ne vždy znamená příznaky nějaké nemoci. Vždycky to ale znamená zpozornět a začít se zajímat.

   Ve svém raném stádiu choroby chameleoni většinou neprojevují příznaky žádné. Pokud tedy zpozorujete prvotní příznaky, kterými jsou například, stále zavřené a zapadlé oči, nebo třes nohou, začněte okamžitě jednat. Nejlepší co můžete pro svého tvora udělat je návštěva veterináře. Nesnažte se sami vypátrat třeba na internetu co chamikovi je a jak to případně léčit. Takové jednání může vézt ke zhoršení stavu nemocného, který se posléze většinou dostane do stavu nezvratného, což vede až ke smrti jedince.

odkazy: Vyhřezlá kloaka

Proč chamík netrefí cvrčka

Černání či uhnívání konce ocasu