Chameleon hřebenatý (Chamaeleo cristatus)

je druh chameleona. Dorůstá velikosti až 28 cm. Dožívá se i 6 let. Je chráněn pod statusem CITES II., EU příloha B. V minulosti nebyl v zajetí skoro vůbec množen a o reprodukci v zajetí existuje jen málo informací.

 Rozšíření

   Chameleon hřebenatý se vyskytuje v Kamerunu, Gabunu, Togu a Kongu. Vyhledává převážně pobřežní nížiny do 600 m n.m.

mapy Google

  Potrava

   Podle velikosti chameleonů různá vývojová stadia hmyzu. Cvrčci, sarančata, švábi, Zoophobas sp., larvy zavíječů voskových, mouchy apod.Tento druh má zvláště v oblibě různé larvy a zemní hmyz. Nutná saturace potravy vitamíny a minerály .

  Chov

Reprodukce: Vejcorodý druh, snůška obsahuje do 37 vajec. Inkubace při 22°C přes den a 18°C v noci trvá cca 8–9 měsíců

Vlhkost: 90–100%

Teplota: 25–28°C přes den, lokálně nad 30°C, noční pokles na pokojovou teplotu

Osvětlení:

   Zářivky, např. Arcadia D3 nebo jiné, důležitá je kombinace dostatku světla s optimálním výdejem UVB záření. Vhodné jsou také kompaktní žárovky . Ve velmi velkých teráriích, kde mohou chameleoni nalézt chladný kout i během dne lze používat také výbojky .

Vybavení terária:

   Velikost terária 100×100×50 cm pro pár nebo větší. Jedná se o terestricky žijící druh chameleonů, proto by terárium mělo být orientováno spíše plošně než na výšku. Terárium je nutné osadit různými druhy rostlina, např. Ficus benjamina, Pothos sp., kapradiny apod. Dostatek větví, lián a možnosti úkrytu ve vegetaci. Terárium musí být dobře větrané, ideální je ventilace. Nutností je neustálý přísun vody, proto by neměl v teráriu chybět dripper.Protože Ch. cristatus vyžaduje konstantní vysokou vlhkost, doporučujeme do terária instalovat mlhovač, např. LR Super Fog . Množství dekorací do terária a vhodných pozadí naleznete také zde.

Substrát:

   Kyprý, savý substrát vhodný pro tropická terária. Nutná vyšší vrstva substrátu, tento druh si často vyhrabává mělké jamky i nory. Substrát na bázi Lignocelu (drcené kokosové vlákno) není vhodný.

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chameleon_h%C5%99ebenat%C3%BD )